Antykoncepcja

Antykoncepcja.com

Antykoncepcja (anti conceptio – przeciw poczęciu) – pierwotnie wszelkie działania zapobiegające zapłodnieniu, obecnie także środki przeciwdziałające trwałemu zagnieżdżeniu się zarodka we wnętrzu macicy.

Stosowanie antykoncepcji jest podstawą świadomego macierzyństwa i ma na celu zapobiec niechcianej ciąży z powodów:

* wiekowych – zbyt młody lub zbyt zaawansowany wiek matki
* ekonomicznych – brak środków do utrzymania zadowalającego statusu materialnego rodziny
* zdrowotnych – ciąża może pogorszyć stan zdrowia kobiety
* genetycznych – istnieje zbyt wielkie prawdopodobieństwo, że dziecko będzie obciążone nieuleczalną wadą genetyczną
* gwałtu.

Żadna z dotychczas stosowanych metod nie jest w 100% pewna ani też w każdej sytuacji możliwa do zastosowania, nie mniej każda osoba zainteresowana stosowaniem antykoncepcji może znaleźć środek i metodę optymalną w swojej sytuacji. Jednym z ważniejszych parametrów każdej metody antykoncepcji jest jej skuteczność określana wskaźnikiem Pearla. Im wskaźnik Pearla ma mniejszą wartość, tym antykoncepcja jest skuteczniejsza.Metody zapobiegania ciazy z uwzglednieniem indeksu Pearla

Wyrózniamy nastepujace metody zapobiegania ciazy z uwzglednieniem indeksu Pearla:


Pigulka antykoncepcyjna ........................................ 0,1 – 0,5

Wkladka domaciczna (spirala) ............................... 0,5 – 6

Metody naturalne ................................................... 1 – 35

Prezerwatywa ...................................................... 3 – 36

Srodki chemiczne (spermicydy) ............................ 4 – 36

Stosunek przerywany ........................................... 5 – 45

Niestosowanie antykoncepcji ............................... 60 - 80

Sterylizacja (w Polsce prawnie zabroniona) ........ 0,1 – 0,5 [czytaj dalej]
01/03/06 - 01:13:28 - antykoncepcja -

Skuteczność metod antykoncepcyjnych określa się w medycynie za pomocą wskaźnika Pearla. Wskaźnik ten określa statystycznie jaki procent kobiet zajdzie w ciążę przy właściwym stosowaniu danej metody przez rok. Wskaźnik 100 oznacza, że metoda jest zupełnie nieskuteczna, zaś wskaźnik 0, że jest absolutnie skuteczna.
Jedyną skuteczną metodą antykoncepcji jest abstynencja seksualna1. Nawet sterylizacja nie daje 100% pewności, choć jej wskaźnik Pearla wynosi 0,04. Metody antykoncepcyjne dzielą się na: tzw. naturalne, mechaniczne, chemiczne, hormonalne, wkładki domaciczne oraz pełną sterylizację. Według definicji Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), za antykoncepcję można uznać tylko to, co nie wymaga od partnerów zaniechania współżycia (choćby na kilka dni). Źródło: Wikiepedia